Logo bez napisu-b_700
Statut Zwišzku i członkostwo

Statut dostępny jest w formacie PDF tutaj (170KB)


Członkiem zwyczajnym Konfederacji na rzecz przyszłości Krakowa Cracovia Urbs Europaea może zostać stowarzyszenie lub osoba prawna nie działająca w celach zarobkowych, która:

  • zobowiąże się do przestrzegania postanowień statutu Konfederacji, w tym do płacenia składek (*),
  • złoży pisemną deklarację członkowską,
  • uzyska akceptację Zarządu.

Osoba prawna mająca cele zarobkowe może być jedynie członkiem wspierającym Konfederacji.

Deklaracja przystąpienia do Konfederacji do pobrania tutaj.


* Aktualna wysokość składek:

  • opłata wpisowa jednorazowa – 100 zł.
  • składka członkowska - 50 zł./rok

Zarząd Konfederacji upoważniony jest do zwolnienia wstępującego stowarzyszenia z uiszczenia opłaty wpisowej w uzasadnionych przypadkach.

Nowy nr konta Konfederacji: Bank Zachodni WBK 60 1090 2590 0000 0001 3075 2977


[Członkowie CUE] [Linki]

 

© 2007-2018 Konfederacja Cracovia Urbs Europaea. Data ostatniej modyfikacji: 4 sierpnia 2018
CUE składa podziękowania | Kontakt i jak przystąpić do CUE