Logo bez napisu-b_700
Projekty

Projekty (cele operacyjne) Konfederacji realizowane poprzez występowanie do władz i mobilizowanie opinii publicznej:

Priorytet Konfederacji

to ochrona wnętrza doliny Wisły w Krakowie, na odcinku między klasztorami w Tyńcu i Mogile, obejmującego przełom rzeki w Bramie Krakowskiej i bulwarowy odcinek ujęty w panoramiczne widoki Wawelu, Krakowa, Kazimierza i Podgórza.

Szczególne traktowanie Wisły w Krakowie przez Konfederację wynika z roli, jaką dolina rzeki, stanowiąca oś fizjograficzno-krajobrazową miasta, odgrywa w integrowaniu jego wartości kulturowych i przyrodniczych. 24 - kilometrowy odcinek doliny rzeki wyróżnia się malowniczym pięknem. Jednocześnie jego atrakcyjność prowokuje zagrożenia błędami planistycznymi i inwestycyjnymi.

Celem Konfederacji jest nie tylko ochrona tego szczególnego miejsca, ale wykorzystanie jego wyjątkowego potencjału dla prezentacji tożsamości Krakowa poprzez:

 • nadanie dolinie Wisły prawnego statusu parku kulturowego
 • adaptację rzeki i jej brzegów do funkcji rekreacyjnych i edukacyjnych, dzięki wytyczeniu między Tyńcem a Mogiłą trasy, którą - w ślad za jej inicjatorem, Andrzejem Madejem - proponujemy nazwać „Via Europea” W nazwie tej zawarta jest także intencja planowanego wykorzystania trasy dla działań integracyjnych o zasięgu międzynarodowym.

Inne projekty (Uwaga! Lista ma charakter otwarty)

 • projekty merytoryczne (seminaria)
  • Misja metropolii –
   krytyczna analiza strategii Krakowa i redefinicja jego misji, jako „Stolicy polskiej pamięci”
  • Rzeka w mieście –
   analiza uwarunkowań przyrodniczych, historycznych, kulturowych i społecznych jakie determinują otoczenie cieków wodnych w miastach; eksponowanie szans jakimi dla Krakowa mogą być tzw. parki rzeczne,
  • Zakony i ich klasztory –
   analiza roli, jaką w życiu społecznym miasta i w duchowości jego mieszkańców odgrywały i odgrywają nadal zakony i klasztory,
  • Sport i rekreacja w mieście –
   analiza warunków uprawiania kultury fizycznej w miastach, w tym wykorzystanie przestrzeni publicznej dla sportu i rekreacji,
  • Wisła jako ciąg krajobrazowo-historyczny Krakowa –
   poszerzenie dotychczasowych badań, program studium krajobrazowego, określenie możliwości
  • zachowania walorów historycznych i krajobrazowych, udostępnienie ciągu doliny Wisły,
   Park kulturowy w systemie planowania przestrzeni publicznych –
   analiza oraz zachowanie kulturowo-przyrodniczej tożsamości i różnorodności zabytkowych krajobrazów Krakowa
 • projekty długoterminowe – inicjowane przez Konfederację
  • Dobra przyszłość krakowskich terenów poniechanych :
   Powstrzymanie procesu rozgrabiania i zacierania tożsamości terenów dawnych fortyfikacji, przemysłu i komunikacji.
  • Powrót do idei „Wielkiego Krakowa” po stu latach - analiza możliwości i poszukiwanie wspólnych kierunków działań samorządów, organizacji i instytucji - Krakowa i gmin regionu krakowskiego.
 • projekty legislacyjne
  • Postulaty i działania dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań, inspiracja uchwał władz samorządowych i zarządzeń władz państwowych
  • Postulaty i udział w tworzeniu parków kulturowych, użytków ekologicznych i innych form ochrony (w tym związanych z realizacją ochrony doliny Wisły)
  • Postulaty dotyczące zmian ustaw i innych aktów prawnych
 • projekty pomocnicze
  • Komunikacja internetowa – witryna internetowa
  • Komunikacja medialna  - prasa, radio, telewizja, konferencje prasowe
  • Komunikacja bezpośrednia – spotkania z mieszkańcami, w szkołach, parafiach, klubach sportowych, domach kultury itp.
 • projekty administracyjno – organizacyjne
  • Pozyskiwanie deklaracji uczestnictwa i wsparcia
  • Wsparcie prawne
  • Biuro Konfederacji, sekretariat, finanse

Założenia programowe i projekt deklaracji założycielskiej zostały opracowane w okresie listopad 2006 do marca 2007 przez grupę inicjatorów Konfederacji w składzie:

  Zbigniew Beieresdorf, Monika Bogdanowska, Jerzy Grela, Andrzej Knapik, Mikołaj Kornecki, Paweł Kowal, Marek Kowicki, Paweł Kubisztal, Andrzej Madej, Konrad Myślik, Krzysztof Wielgus, Mariusz Waszkiewicz, Bogdan Wereszczyński, Paweł Winiewski, Waldemar Zych, Jarosław Żółciak.
   

© 2007-2018 Konfederacja Cracovia Urbs Europaea. Data ostatniej modyfikacji: 4 sierpnia 2018
CUE składa podziękowania | Kontakt i jak przystąpić do CUE