Logo bez napisu-b_700
Deklaracja

Deklaracja założycielska Konfederacji na rzecz przyszłości Krakowa
„Cracovia Urbs Europaea”

Kraków, miasto nasze i Jana Pawła II, pomnik dziedzictwa narodowego Polaków i Świata, którego piękno wynika z harmonijnego połączenia walorów kulturowych, zabytkowych i krajobrazowych, jest dzisiaj zagrożony. Jesteśmy świadomi zawłaszczania przestrzeni, zaprzeczania tradycji i sprzeniewierzania się odwiecznemu systemowi wartości.

Czujemy się odpowiedzialni za dziedzictwo przyrodnicze i historyczne Krakowa. Za jego bogactwo duchowe i materialne, stanowiące o tożsamości Polski i Europy. Skarby Krakowa są depozytem, który pragniemy przekazać następnym pokoleniom.

Domagamy się, aby misję naszego miasta wyrażały słowa „Kraków stolicą polskiej pamięci”.

Dla realizacji powyższych celów reprezentanci stowarzyszeń świadomych współodpowiedzialności za miasto zawiązują:

„Konfederację na rzecz przyszłości Krakowa – Cracovia Urbs Europaea”

Zasady organizacyjne Konfederacji:

  • Założycielami i członkami Konfederacji są stowarzyszenia działające na rzecz rozwoju Krakowa zgodnie z jego misją jako stolicy polskiej pamięci.
  • Uczestnikami prac Konfederacji są członkowie tych stowarzyszeń oraz osoby przystępujące do niej poprzez przyjęcie deklaracji programowej i ofiarujące na jej rzecz swoją pracę lub środki materialne.
  • Reguły współdziałania w tym organizację działalności, sposób wyboru władz i reprezentowania Konfederacji określa Statut, z tym że poszczególne zakresy problemów merytorycznych i proceduralnych powierzane są do koordynacji konkretnym stowarzyszeniom - członkom Konfederacji.
  • Bieżącą działalnością Konfederacji kieruje Przewodniczący wybierany na okres jednego roku przez Walne zebranie członków Konfederacji (przedstawicieli członków stowarzyszenia).
  • Do prowadzenia bieżącej działalności Przewodniczący utworzy Biuro Konfederacji i wyznaczy jego Dyrektora.

Kraków, 27 maja 2007.

Podpisali Członkowie Założyciele:


Zobacz jak wstąpić do Konfederacji

 

© 2007-2018 Konfederacja Cracovia Urbs Europaea. Data ostatniej modyfikacji: 4 sierpnia 2018
CUE składa podziękowania | Kontakt i jak przystąpić do CUE