Logo bez napisu-b_700
Zadania

Zadania programowe Konfederacji to doprowadzenie do:

 1. redefinicji strategii miasta przy uwzględnieniu nadrzędnej misji ideowej Krakowa jako stolicy narodowej pamięci Polaków, a zarazem jednej ze stolic kulturalnych Europy, 
 2. uchwalenia przez Radę Miasta prawa miejscowego w formie:
  • planu zagospodarowania przestrzennego, który zagwarantuje zachowanie kulturowych, zabytkowych i krajobrazowych wartości Krakowa z uwzględnieniem jego funkcji edukacyjnych i rekreacyjnych,
  • powołania parków kulturowych,
  • utrzymania oraz rozszerzenia zakresu wpisu Krakowa na Listę Światowego Dziedzictwa Natury i Kultury UNESCO1

Jako drogę do zrealizowania celu wskazujemy poważną debatę o jakości przestrzeni publicznej, rozumianej jako krajobraz naturalny i kulturowy całego miasta, a nie tylko jako konkretne miejsca i działki. Debata powinna być oparta na analizie i monitorowaniu zjawiska.

Monitorowanie i debatę w powyższej sprawie zamierzamy prowadzić z udziałem:

 • krakowian i osób emocjonalnie związanych z naszym miastem,
 • środowisk fachowych i opiniotwórczych,
 • środowisk obywatelskich, wspierających się wzajemnie w interwencjach przeciwko projektom dewastacji przestrzeni publicznych. 

Konfederacja udzielać będzie wsparcia merytorycznego i prawnego osobom i stronom występującym w procesach decyzyjnych dotyczących przestrzeni publicznych.


1 Wpis na listę UNESCO nie jest jednorazowy i nieodwołalny. Monitorowanie stanu zachowania i traktowania zespołów wpisanych na listę jest podstawą jej weryfikacji i wykreślania.

© 2007-2018 Konfederacja Cracovia Urbs Europaea. Data ostatniej modyfikacji: 4 sierpnia 2018
CUE składa podziękowania | Kontakt i jak przystąpić do CUE