Logo bez napisu-b_700
Zebranie 20.10.2010
[Start] [Komunikaty] [Zebranie 20.10.2010]

WALNE ZEBRANIE
KONFEDERACJI NA RZECZ PRZYSZŁOŚCI KRAKOWA
CRACOVIA URBS EUROPAEA

 

Zgodnie z § 23 statutu zarząd Konfederacji na rzecz Przyszłości Krakowa Cracovia Urbs Europaea zawiadamia o zwołaniu Walnego Zebrania Konfederacji, które odbędzie się

20 października 2010 r., o godz. 18.00

w siedzibie Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie

ul. Św. Wawrzyńca 15, Hala E

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków przez Przewodniczące Rady CUE
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania CUE
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu CUE
 5. Przedstawienie opinii Rady na temat działalności Zarządu CUE
 6. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej na temat działalności Zarządu CUE
 7. Przyjęcie sprawozdania Zarządu CUE
 8. Sprawozdanie z działalności Rady CUE
 9. Przyjęcie sprawozdania Rady CUE
 10. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej CUE
 11. Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej CUE
 12. Wolne wnioski
 13. Zgłoszenie kandydatur do komisji skrutacyjnej
 14. Wybór komisji skrutacyjnej
 15. Zgłoszenie kandydatur do Zarządu CUE
 16. Wybory Zarządu CUE
 17. Zgłoszenie kandydatur do Rady CUE
 18. Wybory Rady CUE
 19. Zgłoszenie kandydatur do Komisji Rewizyjnej CUE
 20. Wybory Komisji CUE

W dniu 20.10.2010 na Walnym Zebraniu Konfederacji został wybrany Zarząd Konfederacji, Komisja Rewizyjna oraz Rada Konfederacji.

Skład Zarządu:

 • Prezes: Jarosław Żółciak
 • Wiceprezes: Andrzej Madej
 • Skarbnik: Mariusz Waszkiewicz
 • Magdalena Swaryczewska
 • Kazimierz Walasz

Skład Rady Konfederacji:

 • Zbigniew Beiersdorf
 • Monika Bogdanowska
 • Zofia Lewicka-Depta
 • Mikołaj Kornecki
 • Paweł Kubisztal
 • Konrad Myślik
 • Urszula Wędzony

Skład Komisji Rewizyjnej:

 • Przewodniczący: Jerzy Grela
 • Członkowie:
  • Ewa Wyka
  • Waldemar Zych
    

© 2007-2013 Konfederacja Cracovia Urbs Europaea. Data ostatniej modyfikacji: 4 sierpnia 2018
CUE składa podziękowania | Kontakt i jak przystąpić do CUE