Logo bez napisu-b_700
Zarząd Konfederacji
[Start] [Komunikaty] [Zarz±d Konfederacji]

Skład Zarz±du:

 • Prezes: Jarosław Żółciak
 • Wiceprezes: Andrzej Madej
 • Skarbnik: Mariusz Waszkiewicz
 • Maria Chromik-Wolak
 • Monika Bogdanowska
 • Magdalena Swaryczewska

 

Skład Rady Konfederacji:

 • Przewodnicz±cy: Zbigniew Beiersdorf
 • Sekretarz: Zofia Lewicka-Depta
 • Mikołaj Kornecki
 • Paweł Kubisztal
 • Urszula Wędzony

Skład Komisji Rewizyjnej:

 • Przewodnicz±cy: Jerzy Grela
 • Członkowie:
  • Ewa Wyka
  • Waldemar Zych
    

© 2007-2013 Konfederacja Cracovia Urbs Europaea. Data ostatniej modyfikacji: 4 sierpnia 2018
CUE składa podziękowania | Kontakt i jak przyst±pić do CUE